วัดเนินกระปรอก จังหวัดระยอง

วัดเนินกระปรอก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:34, ชม: 25 ครั้ง

วัดเนินกระปรอก

ช้อมูลวัดเนินกระปรอก
วัดเนินกระปรอก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาค 13 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2480 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2481 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2531 วัดเนินกระปรอกแต่เดิมตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดที่อยู่ปัจจุบันสร้างสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐานเพราะถูกทิ้งล้างมานานหาหลักฐานไม่ได้ เมื่อปี พ.ศ.2480 ศึกษาธารอำเภอในสมัยนั้น (นายสว่าง มาลารักษ์) พร้อมชาวบ้านได้พากันย้ายวัดจากแห่งเดิมมมาสร้างวัดใหม่ในที่ปัจจุบัน โดยมีคหบดีชาวระยองท่านหนึ่ง ชื่อนายพูน ชาวเนิน บ้านอยู่หมู่ที่ 6 ต.พลา ได้ยกที่ดินบริจาคให้ จำนวน 12 ไร่เศษ มีพระลมูลเฝ้าดูแลวัด ต่อมาเพียง 2 ปี ก็ลาสิขาบทและมีพระสิน หลวงพ่อสอน ปกครองดูแลวัดมาเป็นลำดับ วัดเนินกระปรอกในระยะนั้นทรุดโทรมมาก และเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ เมื่อปี 2511 มีพระครูประดิษฐ์คุณวงศ์เป็นผู้ดูแลทำให้วัดได้รับการพัฒนา ปัจจุบัน พระมหาธารา ธมฺมธโร เป็นเจ้าอาวาสวัดเนินกระปรอก

สถานที่ติดต่อวัดเนินกระปรอก
วัดเนินกระปรอก ม. 6 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130

facebook :วัดเนินกระปรอก
credit : www.m-culture.in.th

วัดเนินกระปรอก2

วัดเนินกระปรอก3

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ