วัดชลธาราม จังหวัดระยอง

วัดชลธาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:30, ชม: 23 ครั้ง

วัดชลธาราม

ข้อมูลวัดชลธาราม
วัดชลธารามแต่เดิมวัดสร้างชายทะเล หาหลักฐานไม่ได้ว่าสร้างในสมัยใด ต่อมาชายทะเลพังมากชาวบ้านจึงพร้อมใจกันย้ายวัดจากที่เดิมมาสร้างใหม่ในที่ปัจจุบัน โดยมีนายกุ่ย ถนอมเกียรติ เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน10 ไร่ นายบุญชู แก้วแสงแจ่ม บริจาคให้ 5 ไร่ นางละม่อม น้อยทรัพย์บริจาคเพิ่มอีก 4 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่เศษ ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายทับทิม แก้วแสงแจ่ม เป็นผู้ขออนุญาตสร้างโดยทำการก่อสร้างวัดขึ้นก่อนเรื่อย ๆ มา โดยมีพระทองคำ สุขกาโม เป็นผู้ดุแลเฝ้าวัด มีพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาให้การอุปการะตลอดมาเป็นอย่างดี ในปี 2512 พระอธิการอัมพร อนาลโย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาวัดรูปแรก ปัจจุบันพระครูชลธารพัฒนกิจ (วิรัตน์ สทธาธิโก) เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ติดต่อวัดชลธาราม
วัดชลธาราม ม. 4 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130วัดชลธาราม

วัดชลธาราม2

วัดชลธาราม3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ