วัดคลองทราย จังหวัดระยอง

วัดคลองทราย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 12:01, ชม: 31 ครั้ง

วัดคลองทราย

ขัอมูลวัดคลองทราย
วัดคลองทรายเดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดอู่ตะเภาศิริวรรณ เดิมตั้งอยู่ในเขตสนามบินอู่ตะเภาและได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2486 มีนามว่าที่พักสงฆ์สำเภาวนารามมีเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ 55 ตารางวา แล้วทางราชการ (ทหารเรือ) ได้เวนคืนที่ดินและที่พักสงฆ์ศรีสำเภาวนาราม เมื่อประมาณ พ.ศ. 2516 มาสร้างขึ้นใหม่ที่บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งทางราชการได้จัดที่ดินสำหรับสร้างวัดใหม่ ประมาณ 6 ไร่ แต่มิได้สร้างวัดในที่ดังกล่าวเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดคือ นางมาลัย ศิริวรรณ ได้ถวายที่ดิน จำนวน 21 ไร่ 8 ตารางวา ให้เป็นที่ดินสำหรับสร้างวัด และทางราชการได้อนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2519 และประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2532 ปัจจุบันพระครูไพบูลย์ วุฒิกรเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองทราย

วัดคลองทราย2

สถานที่ติดต่อวัดคลองทราย
วัดคลองทราย ม. 4 ตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 21130
facebook :วัดคลองทราย ระยอง สถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดคลองทราย3

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ