วัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง

วัดสุวรรณรังสรรค์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 11:56, ชม: 32 ครั้ง

วัดสุวรรณรังสรรค์

ประวัติวัดสุวรรณรังสรรค์
วัดสุวรรณรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักท้อน เดิมเรียกว่าวัดยายร้า สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาค 13 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2499 ได้รับอนุญาต ให้ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 และได้ดำเนินการประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2522 ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วัดสุวรรณรังสรรค์ ได้ทำการอุปสมบทนาคสามัคคี (นาคหมู่) ทุกปี ในปี 2520 วัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2531 ได้ยกขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ.2532 ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น ปัจจุบันเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูวรธรรมโกษาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก มีการบำเพ็ญกุศลประจำพรรษา และมีอุบาสก อุบาสิกา สมาทานอุโบสถ เป็นประจำวัดสุวรรณรังสรรค์

สถานที่ติดต่อวัดสุวรรณรังสรรค์
วัดสุวรรณรังสรรค์ ม. 5 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130วัดสุวรรณรังสรรค์2

วัดสุวรรณรังสรรค์3

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ