วัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง

วัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 10/10/2014, 11:07, ชม: 33 ครั้ง

วัดสมบูรณาราม

ข้อมูลวัดสมบูรณาราม
วัดสมบูรณารามหรือชื่อเดิม คือวัดห้วยปลากั้ง/วัดเนินไพรพนมอรัญเขต สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาค 13 สร้างเมื่อ พ.ศ.2440 มีพระสงฆ์เป็นหัวหน้า (ขรัว) ปกครองติดต่อกันมาประมาณ 5 รูป ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสมบูรณาราม สันนิษฐานว่าคงจะต้องการให้วัดมีความอุดมสมบูรณ์เป็นไปตามชื่อ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และในปี พ.ศ. 2478 หลวงพ่อเต็ม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น ได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นจนสำเร็จ และท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่พระครูสมบูรณ์สุทกิจ ในปีเดียวกันนั้นเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ทำการผูกพัทธสีมา จัดงานปิดทองลูกนิมิต ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระครูวิสิฐนวกรรม (ประเสริฐ ปสฏฺโส) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ถึงปัจจุบันวัดสมบูรณาราม

สถานที่ติดต่อวัดสมบูรณาราม
วัดสมบูรณาราม ม. 6 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130วัดสมบูรณาราม2

วัดสมบูรณาราม3
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ