วัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง

วัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 0:44, ชม: 14 ครั้ง

วัดชากลูกหญ้า

วัดชากลูกหญ้า สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ.2512 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2512 และผูกพัทธสีมาเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2512 ภายในวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรีนบ้านชากลูกหญ้า

สถานที่ติดต่อวัดชากลูกหญ้า
วัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150

credit : www.m-culture.in.th

วัดชากลูกหญ้า

วัดชากลูกหญ้า2

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ