วัดน้ำคอกใหม่ จังหวัดระยอง

วัดน้ำคอกใหม่ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 10/10/2014, 0:32, ชม: 60 ครั้ง

วัดน้ำคอกใหม่

ประวัติวัดน้ำคอกใหม่
วัดน้ำคอกใหม่ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดดอนขุดทอง สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลเชิงเนิน-น้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 วัดน้ำคอกเดิมอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ต่อมาถึง พ.ศ. 2481 พระปุ่น ปุสสกาโว ท่านได้คิดถึงความเสื่อมของวัดเดิมว่า ต่อไปจะหาความเจริญไม่ได้เพราะบรรดาชาวบ้านที่ขึ้นแก่วัดนั้น ได้อพยพไปทำมาหากินและตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากวัดเดิมประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ทั้งท่านจะคิดสร้างโรงเรียนขึ้นด้วย เพราะเป็นการไม่สะดวกแก่เด็กที่จะมาทำการเล่าเรียนเนื่องจากไม่มีถนนเด็กต้องเดินตามคันนา ทั้งทางบ้านเรือนก็ได้เปลี่ยนแปลง โอนเขตแดนที่ตั้งวัดเดิมไปขึ้นแก่ตำบลเชิงเนิน ทั้ง ๆ ที่วัดนี้ก็เป็นชื่อของ วัดน้ำคอก ตำบลน้ำคอก ซึ่งเป็นการขัดข้องด้วยประการทั้งปวง จึงได้ทำการปรึกษาหารือพร้อมกันลงความเห็นว่า สมควรย้ายมาตั้งที่ดอนขุนทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมและเป็นย่านชุมชน ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อ พ.ศ. 2494

วัดน้ำคอกใหม่

วัดน้ำคอกใหม่2

 

สถานที่ติดต่อวัดน้ำคอกใหม่
วัดน้ำคอก(ดอนขุดทอง) ม.2 ตำบลน้ำคอก เมือง ระยอง 21000

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ