วัดตะพุนทอง จังหวัดระยอง

วัดตะพุนทอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 22:43, ชม: 43 ครั้ง

วัดตะพุนทอง

รายละเอียดวัดตะพุนทอง
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดตะพุนทอง ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดตะพุนทอง สังกัดมหานิกายอยู่ในเขตปรกครองคณะสงฆ์ตำบลกะเฉด-สำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค๑๓ ตำแหน่งที่ตังวัดตะพุนทอง บ้านมาบตะพุนทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา มีหนังสือกรรมธรรมสิทธิ์ ที่ดินคือ นส.๓ เลขที่ ๕ ได้รับการอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒
ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดตะพุนทอง
๑.พระอาจารย์จำเหลาะ ปุริปญฺโญ
๒.พระอธิการเขียน หิริธมฺโม พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๓๐
๓.พระครูปลัดทวีป วิจิตโต พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒
๔.พระครูสุทธาสมาธิวัตร พ.ศ.๒๕๓๓-ปัจจุบันวัดตะพุนทอง2
ช่องทางติดต่อวัดตะพุนทอง
E-mail : tapuntong_temple@hotmail.com
facebook : วัดตะพุนทอง หลวงพ่ออาด พุทธญาโณ

Fanpage : www.facebook.com/tapuntong.rayong
Twitter : @tapuntong_RY
Tel : ๐๘๙-๙๓๑-๙๙๔๔,๐๘๔-๗๘๑-๘๒๐๘

สถานที่ตั้งบ้านตะพุนทอง ม.๖ ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๐๐

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ