วัดเนินพระ จังหวัดระยอง

วัดเนินพระ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 22:21, ชม: 57 ครั้ง

วัดเนินพระ

ชื่อเรียกในปัจจุบัน
– วัดเนินพระ

ชื่อเดิมวัดเนินพระในอดีต
– วัดมรรคากันดาร สังกัดมหานิกาย เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๓

หลักฐานการตั้งวัดเนินพระ
– เริ่มตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ๒ ครั้ง ดังนี้
– ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๗
– ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔
– ผูกสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖

ระเบียบการบริหารการปกครองวัดโดยรวม
– เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่ายบริหารการปกครอง พระภิกษุ สามเณร ลูกวัด ศิษย์วัด
เกียรติประวัติวัดเนินพระ
– พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นของกรมการศาสนา
– พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น จังหวัดระยอง
– พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบของเทศบาลนครระยอง
– พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกระทรวงวัฒนธรรม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเนินพระ
๑. หลวงพ่อเงิน
๒. พระอาจารย์ติ่ง
๓. พระอาจารย์โพธิ์ วิเชียรรัตน์
๔. พระอาจารย์หรี่
๕. หลวงพ่ออินทร์ พ.ศ. ๒๔๕๐ – พ.ศ. ๒๔๖๕
๖. พระอาจารย์ทวน รุ่งโรจน์ดี พ.ศ. ๒๔๖๕ – พ.ศ. ๒๔๗๒
๗. พระอาจารย์คำ แสงพรต พ.ศ. ๒๔๗๒ – พ.ศ. ๒๔๗๓
๘. พระครูเอม พ.ศ. ๒๔๗๓ – พ.ศ. ๒๔๗๕
๙. พระครูลำไย พ.ศ. ๒๔๗๕ – พ.ศ. ๒๔๘๘
๑๐. พระอธิการอินทร์ พ.ศ. ๒๔๘๘ – พ.ศ. ๒๔๙๘
๑๑. พระครูสมุห์ฉะอ้อน พ.ศ. ๒๔๙๘ – พ.ศ. ๒๕๑๑
๑๒. พระครูอนุกูลวรกิจ ( พล กม โล ) พ.ศ. ๒๕๑๑ – พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๓. พระมหาอดุลย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔. พระราชสิทธินายก ( สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

วัดเนินพระ 2 วัดเนินพระ 3 วัดเนินพระ

 

 

ตำแหน่งที่ตั้งวัดเนินพระ

เลขที่ ๒๕๒/๑ วัดเนินพระ ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

website : วัดเนินพระระยอง.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ