วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) จังหวัดระยอง

วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 22:11, ชม: 30 ครั้ง

วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)

นิกายวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) : มหานิกาย
ประเภทวัดวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) : วัดราษฎร์

ภารกิจวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)
สนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
รายละเอียดวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)
ชื่อวัดโดยทางราชการ วัดโขดหิน ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดโขดหินปักษีคีรีราม สังกัด มหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภาค ๑๓

หลักฐานการตั้งวัดวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)
๑. ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
๒. กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒
๓. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อที่กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
วัดนี้ได้เริ่มก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ให้ชื่อว่าวัดโขดหิน ซึ่งมีนามเดิมว่า วัดโขดหินปักษีคีรีราม เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันมาตั้งแต่เริ่มสร้าง เพราะตั้งอยู่ ณ บ้านโขดหิน โดยมี พระครูวิจารย์ธรรมกิตติ (หลวงพ่อหิน) และ พระจ่าง สูงล้น เป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้าง พระครูจาม ปณฺฑิโต (ประเสริฐ) เป็นรักษาการแทน และมี คุณพ่อเต็ม คุณแม่ดอกไม้ คุณแม่เจริญ แว่วเสียง คุณพ่อเขียว คุณแม่เกริ่น หอมหวล เป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัด ได้ลงมือก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นปีแรกวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)

การบริหารและการปกครองวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)
ปัจจุบันเจ้าอาวาสชื่อ พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม (พวงเงิน) อายุ ๓๗ พรรษา ๑๗ วิทยฐานะเดิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ น.ธ. เอก ป.ธ. ๗
ลำดับเจ้าอาวาส
รูปที่ ๑ พระจ่าง สูงล้น (รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑
รูปที่ ๒ พระครูจาม ปณฺฑิโต (ประเสริฐ) พ.ศ. ๒๔๙๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๖
รูปที่ ๓ พระอาจารย์อ๊วน จิตฺตปาโล (เดชคุ้ม) พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐
รูปที่ ๔ พระครูโสรัจธรรมากร (เสงี่ยม ฐานงฺกโร) (ประจง) พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
รูปที่ ๕ พระครูวิสุทธิสารโสภิต (รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
(เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง)
รูปที่ ๖ พระมหานักรบ อคฺคธมฺโม (พวงเงิน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ปัจจุบันวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) 2
สถานที่ติดต่อวัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม)
ที่อยู่วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) เลขที่ ๑๐/๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๒๑๑๕๐
website: www.watkhodhin.org
facebook : วัดโขดหิน(ปักษีคีรีราม) จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ