วัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง

วัดกรอกยายชา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 21:53, ชม: 17 ครั้ง

วัดกรอกยายชา

ประวัติวัดกรอกยายชา
วัดกรอกยายชา สังกัดมหานิกาย เดิมชื่อ วัดมระคาธาราม ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อใดไม่ปรากฏเป็นหลักฐาน กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2394 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2478 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 และผูกพัทธสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533 เป็นวัดที่อยู่ในชุมชน
สถานที่ติดต่อวัดกรอกยายชา
วัดกรอกยายชา ม. 4 ตำบลเนินพระ เมือง ระยอง 21000

credit : www.m-culture.in.th

 

วัดกรอกยายชา

วัดกรอกยายชา2

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ