วัดชะวึก จังหวัดระยอง

วัดชะวึก จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 21:41, ชม: 153 ครั้ง

วัดชะวึก

ประวัติวัดชะวึก
วัดชะวึกนี้มีคนเก่าแก่เล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยนั้นเป็นป่าดงดิบ ไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์ครอบครองแต่อย่างใด เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านา ๆ ชนิด จะมีผู้คนมาอาศัยทำเป็นชุมชน (ที่พักชั่วคราวกลางป่า) เจาะต้นยางเพื่อเอาน้ำยางมาขาย และขายทำไต้เท่านั้น ต่อไมได้มีชาวจีนคณะหนึ่งเที่ยวหาของป่าขายทั่วไป ได้มาพบป่านี้จึงได้ชักชวนกันมาแผ้วถางทำสวนพริกไทย แต่ได้เกิดล้มป่วยเพราะไข้ป่าอยู่เป็นประจำ จนไม่กล้าเข้ามาดูแลสวนพริกไทย เมื่อมีคนถามก็จะตอบว่าที่ไม่มาดูแลนั้น เพราะเหตุว่าป่านี้เป็นป่าชีวิก คือ ใครเข้ามาทำไร่ก็เกิดเจ็บป่วยจนล้มตายบ้างเพราะไข้ป่า ต่อมาในระยะหลัง ๆ ก็มีคนไทยเข้ามาสับถางและอยู่กันมากขึ้น ปนไปกับคนจีน คำพูกที่ว่า ป่าชีวิก ที่คนจึนเรียกนั้น ต่อมาคนไทยได้มาเรียกแหลงหรืออาจจะฟังไม่ชัดก็ได้ เลยเรียกเป็น ชะวึก ก่อนหน้านั้นชาวบ้านชะวึกจะทำบุญหรือรักษาอุโบสถแต่ละครั้ง จะต้องไปทำที่วัดนาตาขวัญ โดยเดินทางหาบสำรับไปตามทางเกวียนที่รก และคดเคี้ยวไปมาอยู่เรื่อยไป เพราะที่ชะวึกยังไม่มีวัด ต่อมาราษฏรบ้านชะวึกเพิ่มมากขึ้นประมาณ 40-50 หลังคาเรือน หลวงพ่อฉุย ติงสรัตน์ ซึ่งในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาตาขวัญ และเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง ได้มองเห็นความลำบากของชาวบ้านชะวึก จึงได้ปรึกษากับชาวบ้านชะวึกว่า ควรจะตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาอีกสักหนึ่งแห่ง เพื่อสะดวกในการทำบุญทำทานของชาวบ้านชะวึกต่อไป กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2512

วัดชะวึก

วัดชะวึก2

วัดชะวึก3

 

 

สถานที่ติดต่อวัดชะวึก
วัดชะวึก ม. 3 ตำบลนาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ