วัดตรีมิตรประดิษฐาราม จังหวัดระยอง

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 20:35, ชม: 31 ครั้ง

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

ประวัติวัดตรีมิตรประดิษฐาราม
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดขวากลิง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านแลง-นาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 เดิมเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดมีพันธ์ไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้ล้มลุก มีลักษณะแปลกคือ มีหนามแข็งตามลำต้นและใบ ชอบขึ้นรวมเป็นกลุ่มตามชายหนองน้ำ ริมลำคลอง หนามตามลำต้นและใบช่วยป้องกันต้นไม้จากการทำลายของสัตว์ได้ดี ชาวบ้านเรียกพันธุ์ไม้นี้ว่า “ต้นขวากลิง” หมู่บ้านที่ตั้งวัดมีชื่อเรียกว่า “บ้านขวากลิง” ตามชื่อพันธุ์ไม้ วัดนี้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2455 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดขวากลิง” โดยเรียกตามชื่อของหมู่บ้าน ต่อมาในสมัยพระอธิการด่วนเป็นเจ้าอาวาส ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดตรีมิตรประดิษฐาราม” เนื่องจากมีผู้ริเริ่มก่อสร้าง 3 คน ในปี พ.ศ. 2495 ได้ขออนุญาตย้ายวัดจากที่เดิมไปก่อสร้างใหม่ โดยย้ายไปสร้างทางทิศตะวันตกของวัดเดิมห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีนายฝิ่น ยมจินดา และนายสุดา ภูมิมหา ร่วมกันบริจาคที่ดิน 30 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา สร้างวัดขึ้นใหม่ และกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2499 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2499 ทำพิธีผูกพัทธสีมาวันที่ 14 มีนาคม 2501 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาวัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม

วัดตรีมิตรประดิษฐาราม2

สถานที่ติดต่อวัดตรีมิตรประดิษฐาราม
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม ม. 4 ตำบลบ้านแลง เมือง ระยอง 21000

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ