วัดเขาพระบาท จังหวัดระยอง

วัดเขาพระบาท จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 20:03, ชม: 20 ครั้ง

วัดเขาพระบาท

ประวัติวัดเขาพระบาท
วัดเขาพระบาท สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 เดิมชื่อที่พักสงฆ์พระพุทธบาทเขาประดู่ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด นำโดยนายฉ่ำ บุญยั่งยืน ได้ใช้ชื่อสำนักสงฆ์พระบาทเขาประดู่ และปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นทางการใช้ชื่อ “วัดเขาพระบาท” ในระหว่างพรรษาอุบาสก-อุบาสิกาในขณะที่กำลังทำวัตรเช้ากันอยู่นั้นก็บังเกิดเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าผ่าดังสะท้านก้องทั่วไป ได้ทราบข่าวว่ามีผู้พบรอยประหลาดบนเนินเขาประดู่ เมื่อพระภิกษุจำนวน 15 รูป ขึ้นไปถึงหินดาดบริเวณรอยพระพุทธบาท พระภิกษุอำนวย อัชฌาศัย ได้นำจุดธูปเทียนบูชาระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วได้นำธงธรรมจักรขึ้นไปปักผูกติดไว้กับยอดไม้บริเวณใกล้ ๆ กับรอยพระพุทธบาท ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ารอยพระพุทธบาทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จริง หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนี้ ก็ขอให้เกิดอภินิหารขึ้นในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ทันใดนั้นสายฟ้าก็แลบเข้าสายตาอย่างจังพร้อมกับฟ้าผ่าลงมาอย่างจังที่บริเวณใกล้รอยพระพุทธบาท หลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนทราบข่าวก็พากันมาชมและนมัสการกันอย่างมากมาย และได้ร่วมกันจัดงานมนัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ.2517 ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2526 – 2527 ชาวบ้านเห็นว่า พระภิกษุที่จำพรรษาอยู่นั้นเกิดการเจ็บป่วยกันอยู่บ่อย ๆ ประกอบกับสถานที่ไม่อำนวยในการที่จะต่อเติมกุฏีศาลา ทั้งยังเป็นเขตป่าสงวนถาวรของชาติอีกด้วย ชาวบ้านจึงได้ชวนกันย้ายลงมาอีกประมาณ 300 เมตร และขออนุญาตสร้างวัดในปี พ.ศ. 2534 และขออนุญาตตั้งเป็นวัดเขาพระบาท จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538

วัดเขาพระบาท

วัดเขาพระบาท2

วัดเขาพระบาท3

 

สถานที่ติดต่อวัดเขาพระบาท
วัดเขาพระบาท ม.6 เขาพระบาท ตำบลบ้านแลง เมือง ระยอง
credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ