วัดศรีมโนภาสสถิตย์พร จังหวัดระยอง

วัดศรีมโนภาสสถิตย์พร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 19:26, ชม: 51 ครั้ง

วัดศรีมโนภาสสถิตย์พร

ประวัติวัดศรีมโนภาสสถิตย์พร
วัดศรีมโนภาสสถิตย์พร เป็นวัดที่ 6 ของคณะธรรมยุต จังหวัดระยอง ที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2497 โดยในสมัยนั้นคุณแจง และคุณแข่ง ศรีธาราม เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อก่อสร้างวัดโดยมีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ ได้รับวิสุงคามเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2523 สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ในปี พ.ศ.2542 ได้มีการสร้างกุฏิสงฆ์ขี้นมาใหม่อีก 12 หลัง รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงสภาพของวัดขึ้นมาใหม่ ในปี พ.ศ.2547 ได้ดำเนินการก่อสร้างเรือนรับรองสมเด็จฯ เพื่อรับรองพระเถรานุเถระและพระผู้ใหญ่ และได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของวัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ รวมทั้งสร้างที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่ยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย และพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ปัจจุบันวัดศรีวโนภาสสถิตย์พร ได้พัฒนาและมีความพร้อมทางถาวรวัตถุที่ใช้ในทางพระพุททธศาสนาในระดับหนึ่ง รวมทั้งชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันมากขึ้นจนทำให้วัดศรีวโนภาสสถิตย์พรเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของหมู่บ้านและมีชื่อเสียงจวบจนปัจจุบัน

สถานที่ติดต่อวัดศรีมโนภาสสถิตย์พร
วัดศรีวโนภาส ม. 1 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160

วัดศรีมโนภาสสถิตย์พร

วัดศรีมโนภาสสถิตย์พร2

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ