วัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง

วัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 15:24, ชม: 16 ครั้ง

วัดมาบจันทร์

ประวัติความเป็นมาวัดมาบจันทร์
สถานที่ตั้งวัดมาบจันทร์
วัดมาบจันทร์ ตั้งอยู่บริเวณเขายายดา ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่กว่าหนึ่งพันไร่ อยู่ในเขตหมู่บ้านมาบจันทร์ ถ.ต้นลำดวนไพร ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มีเนื้อที่วัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน และเนื้อที่ที่ดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงอีก กว่า ๒๐๐ไร่

นามเดิมวัดมาบจันทร์
วัดมาบจันทร์ เมื่อครั้งเป็นสำนักสงฆ์มีชื่อเดิมว่า สำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต มีความหมายว่า ภูเขาแห่งความเจริญรุ่งเรือง โดยการตั้งชื่อของสำนักสงฆ์ฯ ตั้งขึ้นตามนามฉายาของ ท่าน พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือหลวงปู่ชา ซึ่งท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ซึ่งวัดมาบจันทร์เป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓
ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน ได้เข้ามาบุกเบิก ก่อสร้างวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยได้เดินจาริก ธุดงค์ผ่านมา และนายสมพล-นางสังเวียน สุวรรณโชติ ซึ่งเป็นเจ้าของที่วัด ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ยกที่ดิน จำนวนหนึ่งถวาย เพื่อสร้างเป็นวัดในพุทธศาสนา
ก่อนหน้าที่จะถวายที่ดินสร้างวัด นายสมพลได้เกิดนิมิตฝันไปว่า ได้รับเหรียญบูชา เหรียญหนึ่งจาก พระชรารูปหนึ่ง หยิบขึ้นมาดู มีชื่อเขียนปรากฏในหรียญว่า “หลวงปู่มั่น” ตนเองไม่เคยรู้จักหลวงปู่มั่นมาก่อน จึงสอบถามภรรยา ทราบว่าเป็นพระเถระ ผู้ซึ่งเป็น ปรมาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ที่สำคัญในเมืองไทย ประกอบกับได้เห็นภาพหลวงปู่มั่น เหมือนกับในนิมิตที่ได้เห็น ทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจ และเกิดปีติ เป็นอย่างมาก

สภาพวัดสมัยแรก
สมัยแรกเมื่อมาอยู่ภาวนา สภาพป่ายังเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ป่านานาชนิด เช่น มีหมี เสือปลา เก้ง อีเห็น ชะมด ฯลฯ พระเณรที่มาอยู่ ก็อาศัยปักกลดภาวนาตามป่า อยู่แบบธรรมชาติ โดยที่ยังไม่ได้ สร้างเสนาสนะ หรือถาวรวัตถุอะไรมาก
จนปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกาได้เห็นความวิเวกสัปปายะเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ของวัด จึงได้เข้ามาอาศัยปฏิบัติภาวนา มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เสนาสนะจึงจำเป็นต้องสร้างเพิ่มขึ้นโดยลำดับ มีศาลาอเนกประสงค์ ศาลาสังฆกรรม และกุฏิที่ อาศัยของพระประมาณ ๒๐ หลัง เป็นกุฏิทรงไทย อยู่ห่างกันในป่า ไม่มีไฟฟ้า ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนในเวลากลางคืน พักหลังละหนึ่งรูป เพื่อความวิเวกในการปฏิบัติภาวนา

วัดมาบจันทร์

วัดมาบจันทร์2

สถานที่ติดต่อวัดมาบจันทร์
วัดมาบจันทร์ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
พระอาจารย์ อนันต์ อกิญจโน Ven.Ajahn Anan เจ้าอาวาส
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3802-6251
หมายเลขโทรสาร (FAX.) : 0-3802-6252
( 09.00-11.30 น. ,15.30-18.30 น.)
E-mail : info@watmarpjan.org
website : www.watmarpjan.org

แผนที่วัดมาบจันทร์

แผนที่วัดมาบจันทร์

 

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ