วัดเขาแก้ว จังหวัดระยอง

วัดเขาแก้ว จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 14:48, ชม: 28 ครั้ง

วัดเขาแก้ว

ประวัติวัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 นายแก้ว ปลื้มเกษร เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด 13 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา อยู่บริเวณเนินภูเขาลูกเล็ก ๆ เดิมชื่อเขาแก้ว ต่อมาเมื่อสร้างวัดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเขาแก้ว” โดยรักษาชื่อนายแก้วไว้ หลังจากนั้นมีผู้บริจาคที่ดินสมทบเพิ่มคือ นายทองหล่อ ธาราทอง ยกให้ 6 ไร่ นางวันทอง สังขพงษ์ ยกให้ 2 ไร่ รวมเป็น 21 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ได้รับอนุญาตสร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2528 ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2531

สถานที่ติดต่อวัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว ม. 5 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160

วัดเขาแก้ว

วัดเขาแก้ว2

วัดเขาแก้ว3

 

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ