วัดเภตราสุขารมย์ จังหวัดระยอง

วัดเภตราสุขารมย์ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 14:30, ชม: 24 ครั้ง

วัดเภตราสุขารมย์

ประวัติวัดเภตราสุขารมย์
วัดเภตราสุขารมย์ เดิมชื่อวัดจันทคีรีเขร์ ไต่ถามผู้ใดก็ไม่ได้ข้อมูลชัดเจน เพราะชาวบ้านเรียกวัดนี้กันว่า วัดเพ ประชาชนและคณะนายทหาร พลทหารที่ประจำการอยู่ที่บ้านเพได้ร่วมกันจัดสร้างอุโบสถขึ้น ได้ไปติดต่อขอพระพุทธรูปปางเชียงแสนจากตระกูลเศรษฐีผู้หนึ่งที่กรุงเทพฯ มาเป็นพระประธานในอุโบสถ ขณะนี้ขนามนามว่าองค์หลวงพ่อทอง เป็นพระเก่าแก่คู่วัดมาแต่อดีต และคำว่าวัดจันทคีรีเขตร์ไม่เคยได้บุคคลผู้ใดเรียกชื่อวัดนี้ เป็นที่น่าแปลกใจทั้งที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาว่า วัดจันทคีรีเขตร์ ในที่สุดเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลในขณะนั้น ทนต่อคำค่อนขอดของผู้คนไม่ได้ว่า “วัดเพ” หมายความว่าทั้งเพ หรือทั้งหมด (เพราะไม่มีใครเรียกว่า วัดจันทคีรีเขตร์) จึงได้ขอเปลี่ยนชื่อจากวัดเพ มาเป็นวัดเภตราสุขารมย์ สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 30 หน้า 2115 ในนามวัดจันทคีรีเขตร์ ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2458 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2488 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดเภตราสุขารมย์ และสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่

วัดเภตราสุขารมย์

วัดเภตราสุขารมย์2

วัดเภตราสุขารมย์3

 

สถานที่ติดต่อวัดเภตราสุขารมย์
วัดเภตราสุขารมย์ ม. 3 ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160

 
credit : www.m-culture.in.th

facebook : วัดเภตราสุขารมย์ ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ