วัดเขาสำเภาทอง จังหวัดระยอง

วัดเขาสำเภาทอง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 14:10, ชม: 31 ครั้ง

 วัดเขาสำเภาทอง

ประวัติวัดเขาสำเภาทอง
วัดเขาสำเภาทอง ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดใหม่ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2498 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม โดยมีนายฉ่ำ พลศิลป์ นายห่วง อินทรสายัณห์ ได้มอบที่ดิน 12 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งวัด และมีนายอ่ำ สุขรัตน์ ได้ชักชวนพี่น้องชาวบ้านเพ และบริเวณใกล้เคียงร่วมกันจัดสร้างกุฏีที่พักสงฆ์ โดยมอบหมายให้ นายเสริม ฤทธิ์รักษา เป็นผู้จัดการขออนุญาตสร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดตามใบอนุญาตที่ 2/2506 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ให้ชื่อว่า วัดเขาสำเภาทอง เพราะสถานที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาสำเภาคว่ำ หรือติดต่อเชิงเขายายดาปัจจุบันนี้
สถานที่ติดต่อวัดเขาสำเภาทอง
วัดเขาสำเภาทอง ม. 7 ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160

วัดเขาสำเภาทอง

วัดเขาสำเภาทอง2

วัดเขาสำเภาทอง3

 

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ