วัดปลวกเกตุ จังหวัดระยอง

วัดปลวกเกตุ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 10:58, ชม: 20 ครั้ง

วัดปลวกเกตุ

วัดปลวกเกตุ สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเชิงเนิน-น้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 ชื่อตามหมู่บ้าน ผู้สร้างชาวบ้านปลวกเกตุและใกล้เคียงบูรณะพัฒนามาพร้อมด้วยเจ้าอาวาสผู้ปกครอง ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2531 เนื้อที่กว้าง 23 เมตร ยาว 36 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2537

สถานที่ติดต่อวัดปลวกเกตุ
วัดปลวกเกตุ ม. 5 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

วัดปลวกเกตุ

วัดปลวกเกตุ2

 

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ