วัดเนินพุทรา จังหวัดระยอง

วัดเนินพุทรา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 10:26, ชม: 20 ครั้ง

วัดเนินพุทรา

ประวัติวัดเนินพุทรา
วัดเนินพุทรา เป็นวัดที่ทางราชการและชาวบ้านเรียก สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 ผู้ริเริ่มสร้างวัด นางตุ้ย ยมจินดา นางจำลอง ยมจินดา นางล้วน จิตต์หาญ ผู้ใหญ่อารีย์ มากศิริ เป็นผู้ดำเนินการขอสร้างวัด ที่ได้ชื่อวัดเนินพุทรา เรียกตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2525 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 เนื้อที่กว้าง 23 เมตร ยาว 36 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2540

สถานที่ติดต่อวัดเนินพุทรา
วัดเนินพุทรา ม. 5 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000.

วัดเนินพุทรา

วัดเนินพุทรา2

 

 

 

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ