วัดน้ำคอกเก่า จังหวัดระยอง

วัดน้ำคอกเก่า จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 10:19, ชม: 19 ครั้ง

วัดน้ำคอกเก่า

ประวัติวัดน้ำคอกเก่า
วัดน้ำคอกเก่า ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อเดิม วัดน้ำคอก (คันธวาวีธาราม) สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเชิงเนิน-น้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 มีเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่เศษ เป็นวัดเก่าโบราณได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในปี พ.ศ. 2309 และได้รับอนุญาตตั้งวัดปี พ.ศ. 2339 ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่ปลายแหลม เป็นเกาะกลอยมีที่นาล้อมรอบจึงได้นามว่าวัดน้ำคอกเก่า โดยพระแก่นและทายกทายิกาเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างกันขึ้น จนพระแก่นได้มรณภาพลง พระทองได้เป็นเจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะวัดสร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้น มีอุโบสถ ในปีพ.ศ. 2440 กุฏีสงฆ์, พระประธาน, พระนอนปางไสยาสน์ มีลักษณะพิเศษคือนอนตะแคงซ้าย ขุดสระ 7 สระ หอไตรและสิ่งต่าง ๆ อีกมาก วัดนี้ได้เป็นวัดร้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพราะการย้ายไปสร้างที่อื่น (คือวัดน้ำคอกดอนขุดทองปัจจุบัน) ประมาณ 50 ปี แต่เพราะที่ว่าวัดนี้เป็นวัดที่ชาวศาสนิกชนให้ความเคารพเสื่อมใสมาตลอด และได้ลงความเห็นว่าควรที่จะบูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งในเวลานั้นปูชนียสถานได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปหมดแล้ว เช่น โบสถ์ เจดีย์ คงเหลือเป็นรูปเป็นร่างก็เพียงแต่พระนอนเท่านั้น ในปี พ.ศ. 2515 วัดนี้ได้จัดการบูรณะใหม่ขึ้น ได้รับอนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2529 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2531 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 เนื้อที่กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537

วัดน้ำคอกเก่า3

วัดน้ำคอกเก่า2

วัดน้ำคอกเก่า

 

 

สถานที่ติดต่อวัดน้ำคอกเก่า
วัดน้ำคอก (เก่า) ม. 3 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

credit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ