วัดเกาะกลอย จังหวัดระยอง

วัดเกาะกลอย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 09/10/2014, 9:33, ชม: 19 ครั้ง

วัดเกาะกลอย

ประวัติวัดเกาะกลอย
วัดเกาะกลอย สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลเชิงเนิน-น้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาค 13 เดิมที่วัดเป็นเกาะกลางทุ่งนา มีพืชพันธุ์ขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่น กลอย และเผือก มัน เป็นต้น ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า เกาะกลอย และมีหมื่นสวัสดิ์ (บุญมี) เป็นผู้ยกที่ดินให้วัด และได้จัดสร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370 ให้ชื่อว่า วัดช่องลม ต่อมาภายหลังถูกทอดทิ้ง ให้เป็นวัดร้างมาจนถึงปี พ.ศ. 2472 นายแก้ว (ไม่ทราบนามสกุล) และนายพุด ธงศรี พร้อมทายกทายิกาอีกประมาณ 20 คน ได้ชักชวนกันถากถางสถานที่บริเวณวัดเพื่อปรับปรุงวัดขึ้นมาใหม่ ซึ่งของเก่าปรักหักพังทั้งหมดแล้วเหลืออยู่แต่อุโบสถ และพร้อมใจกันสร้างกุฏีขึ้น 2 หลัง พร้อมหอฉันอีก 1 หลัง และให้ชื่อวัดเสียใหม่ว่า “วัดเกาะกลอย” ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2477 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เนื้อที่กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร

สถานที่ติดต่อวัดเกาะกลอย
วัดเกาะกลอย ม. 3 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000

วัดเกาะกลอย

วัดเกาะกลอย 3

วัดเกาะกลอย 2

 

 

 

 

cerdit : www.m-culture.in.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ