วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมืองระยอง, 08/10/2014, 21:03, ชม: 60 ครั้ง

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

นิกายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล : มหานิกาย
ประเภทวัดลุ่มมหาชัยชุมพล : พระอารามหลวง

ประวัติวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เดิมชื่อวัดมหาชัยชุมพล เป็นวัดเก่าแก่ อยู่ที่ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ตามประวัติกล่าวว่าตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๒๓๔ แต่เดิมบริเวณตั้ง วัดลุ่ม (มหาชัยชุมพล) มีวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน ๒ แห่ง คือ “วัดลุ่ม” กับ“วัดเนิน” ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระสังฆราเจ้า กรมหลวงวชิรญานวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) เมื่อครั้ง ดำรงสมณศักดิ์ที่พระญาณวราภรณ์ ตำแหน่งจ้าคณะมณฑลจันทบุรี เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์ จึงให้รวมวัดลุ่มกับวัดเนินเป็นวัดเดียวกัน แล้ว เรียกชื่อว่า “วัดลุ่ม” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดมหาชัยชุมพล”
สถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในวัดลุ่มฯนี้ คงจะเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สาเหตุที่มีการตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินภายในวัดแห่งนี้ ก็เนื่องมาจากที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประทับแรมของท่าน และเป็นสถานที่แห่งแรกที่ชาวบ้านพากันเรียกท่านว่า “เจ้าตากสิน” ประวัติในเรื่องนี้สามารถหาอ่านได้จากส่วน”ประวัติศาสตร์ระยอง”และ”ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน”
พระอุโบสถของวัดลุ่มชัยชุมพลก็เป็นสถานที่ที่น่ามาเที่ยวแวะชมมากเช่นเดียวกัน พระอุโบสถ (หลังเก่า) ลักษณะเป็นอาคารทรงโรงก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้ลด ชั้น ๒ ชั้นมี เครื่องลำยอง ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ไม้แกะสลัก หน้าบันปูนปั้นทาสีอิทธิพลศิลปะจีน ด้านหน้าเป็นรูปมังกรตกแต่งด้วยลายพันธุ์พฤกษาด้านหลังเป็นรูปหงส์ตกแต่งด้วยลายพันธุ์พฤกษา และภาพสัตว์ขนาดเล็ก ซุ้มหน้าต่างแบบซุ้มหน้านางตกแต่งด้วยลายใบเทศตรง กึ่งกลางเป็นรูปครุฑยุด นาค บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยศิลปะ รัตนโกสินทร์
พระอุโบสถหลังใหม่ เนื่องจากอุโบสถหลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก มีขนาดเล็กไม่พอเพียงที่พระภิกษุในวัดจะใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม ทางวัดจึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนเป็นแบบจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าและตัดลูกนิมิตรอุโบสถวัดลุ่ม ฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล3

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล23

 

สถานที่ติดต่อวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
วัดลุ่ม (ลุ่มมหาชัยชุมพล) ตำบลท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000
credit : www.rayongreview.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ